BOKNINGSVILLKOR

Produkter och tjänster som erbjuds av Gokartarena Dalarna kan endast användas av kunder som har läst de allmänna villkoren och godkänt dem förbehållslöst genom att markera rutan för detta.
Du kan inte fortsätta med bokningen utan att ha godkänt villkoren. Kund förbinder sig att uppfylla de åtaganden som anges i dessa villkor.


Avtalet mellan kunden och Gokartarena Dalarna träder i kraft så snart Gokartarena Dalarna har skickat en skriftlig bekräftelse på bokningen till Kunden via e-post.
Kunden bör spara och/eller skriva ut en kopia av villkoren som referens vid bokningen.

All bokning sker genom vårt bokningssystem på www.gokartarena.se

Extra sittningstid vid matbokning är 850 kr, per påbörjad timme extra.

En bekräftelse på en bokning innehållande viktig information som t.ex. beskrivningen av de varor och tjänster som har bokats med prisinformation skickas till kunden via e-post.

Om kunden inte får någon bekräftelse via e-post (Kolla i skräppost) inom 5 timmar efter bokningstillfället bör kunden kontakta Gokartarena Dalarna, info@gokartarena.se.

Kostnadsfri avbokning/ändring av antal fram till 10 dar innan.
Fredagar & lördagar gäller 14 dar.
Därefter debiteras 50% av bokningskostnaden plus faktureringsavgift på 60 kr vid utebliven bokning.

Flytta en bokning:
För att flytta en bokning senare än 10 dagar innan debiteras en flyttavgift på 30%

Ombokningsgaranti
Gäller senast 5 dagar före ert besök.
Då kan ni boka om er bokning max 12 månader framåt. 25 kr/ deltagare.

Avbokningsgaranti
Här kan ni avboka hela er bokning fram till 3 dagar före (ej fredag/lördagsbokningar där gäller 5 dagar).
55 kr/deltagare.

Vid kortbetalning tar vi ut en avgift på 1,85% av beloppet.
Priset på varor och tjänster är det som anges på webbplatsen.

Priserna kan när som helst ändras, ändringar påverkar inte bokningar som redan har accepterats.

Betalning
Gokartarena Dalarna tillhandahåller följande betalningsalternativ till privatpersoner
för bokningar via www.gokartarena.se

Alkohol och körning hör EJ ihop hos oss! Alkoholmätning förekommer vid misstanke! Det är ditt ansvar att meddela samtliga i din bokning. Alkohol får förtäras efter körning och på anvisad plats. OBS! Vi har ingen försäljning. Självklart sker INGEN återbetalning.

Du är betalningsskyldig för skador samt arbetstid som ev. tillkommer. 

Swish 123 16 16 002 eller Bank-Giro 5440-2656. Förskottsbetalning gäller.

Uppge ALLTID bokningsnummer.

Till företag, föreningar och organisationer erbjuds även betalning mot faktura.

Maila fakturauppgifter till: FAKTURA@gokartarena.se + Org.nummer.

Villkor fakturering:
Fakturan skickas ut i förväg och skall betalas i förväg.

Om inte annat överenskommits.

Betalningsvillkor: 0-20 dagar eller enligt öv.kommelse.
Fakturaavgift 60:-

Sen ankomst, kan ert race behövas kortas ner eller i värsta fall helt utebli.
Ingen återbetalning sker om ni kommer sent.
Dessa allmänna villkor träder i kraft 6/2/2018 och gäller tills vidare.

Boka

Välj vad du vill boka: